Katuseredelid

Katuseredelid on hindamatud abimehed katuse teenindamisel, tagades ohutu ja turvalise liikumise katusel. Enamasti tekib vajadus redeli järele korstnapühkija külaskäigul. Ka katuse puhastamisel on redelist suur abi.

Redelid aitavad turvaliselt nii maapinnalt katusele pääseda, kui ka katusel toimetada.

Katuseredelid on hea lahendus pigem 1-2 korruselistele eramajadele ja teistele madalamatele viilkatusega hoonetele. Iga viilkatus ja mõnigi lamekatus vajab katuseredelit.

katuseredel punasel katusel
plekkkatuse hind

Kasutusloa saamiseks võib katuseredel olla vajalik

Mõnel juhul on katuseturvatoodete - redelite, sildade, lumetõkete olemasolu vajalik ka hoonele kasutusloa saamiseks.

Kõrgemate hoonete katustel enamasti ainult redelist ei piisa, siis on katuse teenindamiseks vajalikud nii katusesillad kui -redelid.

Vajadusel saab katusel turvaliseks liikumiseks ühendada ka katusesillad ja -redelid sobivas kombinatsioonis.

Katuseredeli hind sõltub selle pikkusest

Pakume Eestis kehtivatele nõuetele vastavaid katuseredeleid. Redelid on saadaval täiskomplektina, mille hulka kuuluvad vajalikud kinnitused ja kinnitusvahendid. Nii saate katusele valmis lahenduse.

Kõigil katuse turvatarvikutel on komplektihinnad. Katuseredeli komplektis sisalduvad:

  • Katuseredeli kandurid
  • Katuseredel, mille hind komplektis kujuneb jooksva meetri alusel
  • Soovi korral meiepoolne paigaldus, millele anname garantii.

Huvi korral võtke meiega ühendust. Näidiste ja värvilahendustega tutvumiseks kutsume Teid Steelroof plekikotta.

Follow by Email
Instagram