Kevad käes ja katus korras

Käesoleva aasta 2019 alguses alustas Steelroof Plekikoda ühes Tallinna kesklinna loodavas uues korterelamus suuremahulise katusetööga. Täpsemalt katusetöö  puutöö osaga. Esiteks paigaldati katuse kandekonstruktsiooni sarikatele aluskate, et ära hoida katusekattematerjalist allpool oleva õhuniiskuse ja võimalike katusekattest läbipääsevate sademete sattumist aluskonstruktsioonidesse ning seejärel tuppa.

Tänaseks on ülevalpool nimetatud katuse paigaldamise tellimustöö saanud oma lõpliku teostuse tänu agaratele noorkatusemeistritele, kes teevad katusetöid vanade tegijate õpetussõnade järgi, kuid kasutavad tänapäeva kõige uuemat tehnoloogiat ja materjale tööde läbiviimisel.

Katusetööd talvel
Katusetööd talvel
Roovituse paigaldus
Roovituse paigaldus

Katusetöö järgmine osa – roovituse paigaldus.

Katusepaigaldus algas puidust roovituse ehitamisega, mis on oluliseks lüliks sarikate ja kattematerjali vahel. Kui roovitus valmis, tõsteti katusele terasprofiil ning seejärel jõudiski järg kõige suurejoonelisema osa juurde katuse paigaldamise protsessis: valtsplekk katuse valmistamine.

Katusetöö järgmise osana – plekkkatuse paigaldamise ettevalmistus tööd.

Enne töid pidime muidugi kaaluma erinevaid variante tellijaga, mis puudutasid materjale ja katuse profiile. Otsuse tegemisel pidime lähtuma hoone eripäradest ja tellija soovidest ning tuginema headele ehitustavadele. Koostöös tellijaga jõudsime pärast mõningasi kohtumisi ühisele meelele, et valituks saab katusele Ruukki mattpural kattega valtsprofiil ja Toode AS kandiline vihmaveesüsteem, mis erineb ümarast vihmaveesüsteemist vaid kuju järgi, sisulist erinevust neil kahel pole. Välimuse poolest sobis tollele hoonele lihtsalt rohkem kandiline vihmaveesüsteem.

Tuulutuskorstnate ja läbiviikide paigaldamine
Tuulutuskorstnate ja läbiviikide paigaldamine

Suitsuluugi, lumetõkke ja turvarööbaste paigaldamine

Valminud valtsprofiilkatus on RR 22 värvitoonis, mattpural pinnakattega. Valtskatus sobib kõige paremini heitlikusse Eestimaa kliimasse, kus ilm võib muutuda väga kiiresti.

Tänapäevaste nõuete kohaselt peab igal katusel olema suitsuluuk, antud objektil täidab see ka katuseluugi ülesandeid. Sellel valtskatusel on kogu katuse perimeetri ulatuses paigaldatud lumetõkked, mille eesmärgiks on ühtlasi kaitsta ka läbiviike, mis on katuseharjast liiga kaugel. Tellija soovib tulevikus  paigaldada katusele päikesepaneelid, mistõttu oli vajalik ka turvarööbaste paigaldamine, mis on ette nähtud vältimaks kukkumist katuste hooldusteedelt.

Plekkkatuse paigaldmaise ettevalmistustööd
Plekkkatuse paigaldmaise ettevalmistustööd

Katusetöö järgmise osana – tuulutuskorstnate ja läbiviikide paigaldamine.

Kuid katuse valmimisega ei lõppenud katusel tööd. Nii leidiski kevad  katusemeistrid endiselt katuselt. Uus ja uhke valtskatus vajab täiendavalt veel palju lisasi, mis on vajalikud katusehooldustöödel kui maja üldisel korrashoiul.

Hoone tehnilistest tingimustest tulenevalt paigaldasime peale valtsplekk katuse ka mitmeid tuulutuskorstnaid ja läbiviike (läbiviikude hulka kuuluvad nt katuselehtrid, ventilatsioonitorud, katuseaknad jne). Katusest läbiviigud on kokku valtsitud katuse plekiga, mis on küll aeganõudev töö, kuid mitte mingi probleem Steelroof Plekikoda katusemeistritele. Valtsplekk katuste puhul käivadki asjad nii.

Suitsuluugi, lumetõkke ja turvarööbaste paigaldamine
Suitsuluugi, lumetõkke ja turvarööbaste paigaldamine

Kokkuvõtteks.

Olgugi, et katus on valmis saanud, plekitööd siiski jätkuvad. Steelroof Plekikoja järgnevateks töödeks sellel objektil on fassaadi juurde kuuluvate plekist liistprofiilide valmistamine ja peale fassaaditöid vihmaveetorude paigaldamine. Enne veel paigaldame sokliplekid, räästaplekid, aknaplekid ja lõpuks parapetid rõdudele.

Kui tunned, et Sinu maja vajab samuti uut katust või parandust siis võta julgelt ühendust www.steelroof.ee või helista meistrile telefonil +372 5661 1188.