Moodne klassika – peitkinnitusega profiilplekk Klassik.

Valtskatus, mida peetakse „plekk-katuste Mercedeseks“, on parim valik katmaks muinsuskaitseliste nõuetega või väga madalate kaldenurkadega hoonete katuseid. Ajatu ja aastasadu end tõestanud topeltvaltsliidetega katusetöö nõuab kogemustega meistrit, kuid sobib sisuliselt igale katusele, mis on järsem kui 5 kraadi. Põhjamaade katusetootjad on loonud visuaalselt sarnase katusekatte, peitkinnitusega profiilpleki, mis võimaldab ajatu väljanägemise kümnetele tuhandetele uutele või juba renoveeritud Eesti kodule.

Profiilplekk Klassik Profiilplekk Klassik Profiilplekk Klassik Profiilplekk Klassik

MIllistele katustele profiilplekk Klassik sobib?

Klassik sobib ideaalselt korralikuma kaldega (soovitavalt alates 15 kraadist) kaldkatusele, kus on keskmisest vähem väljaehitisi või takistusi lumemasside kuhjumiseks. Seetõttu sobib Klassik  suurepäraselt uusehitistega elamurajoonidesse, kus valdavalt kohtame põhjamaist ning askeetlikku arhitektuuri.

Milline on profiilplekk Klassik?

Klassiku korral on võimalik erinevalt valtsplekist saavutada silmale võrdlemisi sile ja nägus lõpptulemus. Siiski on just selle pisikese ja loogilise ootuse tagamiseks vaja katusemeistri oskusi ja asjakohaseid materjale. Sarnaselt teistegi plekk-katustega peab olema Klassikut toetav roovitus ja aluskatus üldiselt tasapinnaline. Üksikute roovide asetsemine teistest madalal või kõrgemal tekitab katusepaanide kinnitamisel vastavalt lohu või muhu. Olukord ei muuda kuidagi katuse veepidavust või eluiga, kuid riivab silma. Samuti tasuks Klassiku korral eelistada mati pinnatöötlusega pinnakatteid, mis „silub“ mõnegi lainetuse. Klassiku paanidel on servades eeltöödeldud piklikud kruviavad, mis lubavad pikal plekklehel soojenemisel tekkival paisumisel katusel liikuda. Kuumade suveilmade korral on mõningane pleki lainetus siiski möödapääsmatu, metall on elav materjal. Lainetamise vältimiseks kinnitatakse plekipaanide räästapoolsed servad mitte jäigalt läbistavate kruvidega, vaid painutatakse sarnaselt valtsplekile ümber räästapleki. See tagab kruvivaba räästa, mis on ühtlasi sirge ning vastupidav tuuleiilidele. Kaasaegsel Klassikul on räästaserv tehases avatuna ettepainutatud, paigalduse käigus jääb see vaid ümber räästapleki kinni suruda.

Profiilplekk Klassik Profiilplekk Klassik

Millised on profiilplekk Klassik eelised

Klassiku eeliseks on hea avatusega harjasõlm, mida kasutatakse üha enam muide ka klassikalise valtskatuse korral. Kindlasti tuleb Klassiku, aga soovitavalt ka valtspleki all kasutada heliisolatsioonitihendit, mis madaldab tunduvalt tormituultes paanide poolt tekitatud vibreeriva heli detsibelle.  Kindlasti rõhutaks veelkord, et Klassik ei ole valtspleki identne kaksik. Eriti, mis puudutab väga madalate kalletega katuste katmist. Klassiku valmistamiseks kasutatav teras peab olema vähemalt 0,50mm paksune ning soovitavalt jäikusega, mis lubab metallil soojuspaisumise käigus „mängida“- Vastupidavuse ning pika eluea tagavad normikohased või neist paremadki värvi- ja tsingikihid materjalil. Pidage nõu kogenud katusemeistriga, kes oskab anda asjakohaseid soovitusi Klassiku sobilikkuse kohta Teie kodumajale.Pikem artikkel Klassiku ja valtspleki sarnasustest ja erinevustestKui tunned, et sinugi eramu vajab uut ja kaunist profiilplekist valtskatust siis ära enam oota ja võta julgelt ühendust katusemeistriga telefonil +372 5661 1188 või kirjuta steelroof@steelroof.eeAllikas: Toode AS