Lumetõkked

Lumetõke aitab kaitsta katuse kalde ääre all asuvat ala kontrollimatult alla langeva lume eest. Läbikäiguteede ja kõnniteede kohale katusele paigaldatud tõkked aitavad tagada ohutuse inimestele ja varale.

Pakume plekktõkkeid ja torutõkkeid. Kumb valida, sõltub ennekõike katuse ehituskvaliteedist ja katuse soojustusest.

Puudulikult soojustatud katuse korral pääseb soojus katuse alla, lumi katusel jäätub katuse külge kinni ja annab tõkkele suure lisakoormuse. Soojustamata katustele, kuhu jääb lumi pidama, võib lumi tulla korraga alla ja sellele koormusele ei pruugi plekktõke vastu pidada.

lumetõkked
lumetõkked

Plekist tõkked

Plekist tõkked sobivad hästi soojustatud ja väiksematele katustele, mille külje kõrgus on alla 4m. Torutõketest väiksema koormustaluvuse tõttu ei sobi need hästi suurematele katustele.

Torust tõkked

Torust tõkked kannatavad plekist tõketest rohkem koormust ning sobivad suurematele katustele. Sõltuvalt katusest võib olla vajalik mitme lumetõkete rea paigaldamine.

Ka soojustamata või puudulikult soojustatud katustele on torutõkked parem valik.

Katuse turvatarvikutel on komplektihinnad

Lumetõkke komplektis sisalduvad:

  • Lumetõkke kandurid
  • Lumetõke, mille hind komplektis kujuneb jooksva meetri alusel
  • Soovi korral meiepoolne paigaldus, millele anname garantii.

Soovides katuse turvalahendust, võtke ühendust Steelroof Plekikojaga. Leiame Teie katusele sobivaima lahenduse, mis kestab aastakümneid.